Výstava "Keramika stále žije"

14. 2. 2019-13. 3. 2019

Dovolujeme si vás pozvat na společnou výstavu členů Sdružení keramiků Brno. Tato výstava vám umožní náhled na průřez práce s „hlínou“. Prezentuje i autory, kteří využívají jako zdroje nejen točířské hlíny, ale i kameninu, porcelán nebo šamot. Můžete si prohlédnout díla, která vznikají různými technikami výpalu, v elektrické peci, tak i v peci plynové, nebo např. výpalem dřeva. Autoři děl využívají i různé přístupy v práci s hlínou, kromě točení nebo modelování pracují také s formami. Kořeny tohoto řemesla sahají až do 13. století. Hrnčířský cech vznikl v Kunštátě na přelomu 18. a 19. století. Kunštát i nadále žije svojí keramickou tradicí. Od roku 1993 se zde každoročně koná Hrnčířský jarmark. V současnosti se tato tradiční akce koná vždy v září a každý rok ji navštíví na 15 000 návštěvníků.

Partneři: