O vybraném díle TĚŽÍTKO KRYCHLE

Popis díla

Sklo

Cena: 3 900 Kč

Karel Fuksa je autor grafik, obrazů, keramických obkektů, smaltů a dnes především skleněných objektů, které v posledních letech výtváří u Mistra Jaroslava Svobody, ve sklářské huti AGS v Karlově. Vzniká zde tzv. hutnické sklo, které má na Vysočině velmi dlouhou tradici. Tvoří se litím, foukáním do formy či tvarováním "z volné ruky". Vznikají tak osobité hlavy, figury, vázy, dózy, svícny a sklenice. Výrobky ze skla.

Partneři: